Stor expertis om tvister inom arvsrätt

Testamente - Bodelning - Arv

Stor expertis om tvister inom arvsrätt

Testamente - Bodelning - Arv

Vi kan hjälpa dig i en arvstvist

LOOFT juridik är specialiserade på familjejuridik och kan bistå dig i en arvstvist. Kontakta oss om du behöver hjälp av en personlig byrå med gedigen expertis. Vi har lång erfarenhet av arvstvister och är med dig genom hela processen.

Arvstvist – problem när arvet ska fördelas

När en person avlider ska dennes alla tillgångar och eventuella skulder fördelas till efterlevande. Det kan röra sig om rent kapital, fastigheter, mark, fordon eller andra ägodelar. Det är släktskapet som avgör hur arvet ska fördelas eller om det finns ett juridiskt bindande testamente.

Arvsrätt är ett rättsområde som omfattar alla bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter ett dödsfall. Även om det finns ett testamente så finns det lagar som reglerar hur fördelningen ska ske i praktiken. Men det händer att släktingarna till den avlidne inte kommer överens och känner sig orättvist behandlande och hamnar i en så kallad arvstvist.

Dödsbo

Alla personer som har rätt till arvet ingår i ett så kallat dödsbo. I dödsboet samlar man även alla tillgångar efter den avlidne för att få en samlad bild. När det gäller fördelningen kan dödsbodelägarna själva komma överens om fördelningen och frångå testamentet eller arvsrätten. 

När det därimot inte går att komma överens kan man låta en domstol bestämma hur arvet ska fördelas.

Då utser en domstol boutredningsman eller en skiftesman som med lagens hjälp reglerar arvet. Men grundregeln är alltid att det först först och främst är gifta makar som har rätt till varandras arv.

Barnen ärver alltid hälften av arvet automatiskt, tillsammans med den efterlämnade makan eller maken. När det inte finns några barn ärver makan eller maken. Om det inte finns make/maka eller barn så är det föräldrarna som ärver och inte de lever finns kvar så är det personens eventuella syskon. 

Vi är jurister med lång erfarenhet av att hantera dödsbon. Hör av dig till oss om du behöver juristhjälp med ett dödsbo.

 

arvstvist

Bouppteckning

Efter ett dödsfall upprättas en så kallad bouppteckning, vilket är en juridisk handling där det står alla den avlidnes dödsbodelägare samt eventuella testamentstagare står med.

I bouppteckningen beskrivs även den avlidnes samtliga skulder och tillgångar. En bouppteckning måste upprättas inom tre månader efter att ett dödsfall har skett. Vi kan hjälpa dig med att upprätta bouppteckningen och hjälper dig genom hela processen tills den har registrerats hos Skatteverket.

En jurist är ett ofta ett viktigt stöd vid en bouppteckning. Hör av dig till oss om du behöver en jurist med lång erfarenhet av bouppteckningar.

 

Arvskifte

Arvskifte är den efterföljande process efter att bouppteckningen är gjord och registrerad. Det innebär att man ser till att tillgångar och skulder fördelas mellan de efterlevande arvstagarna och eventuella testamentstagare.

Ett arvskifte måste göras skriftligt och skall undertecknas av alla dödsbodelägare. Det är självklart viktigt att känna till hur man värderar tillgångar, som exempelvis fastigheter, fordon, föremål och konstverk så det blir rättvist.

Men det är inte bara värde i form av pengar man ska ta hänsyn till. Det är vanligt att det även finns känslomässiga kopplingar till vissa föremål som man måste ha i åtanke. 

Ta hjälp av en jurist vid arvsskifte. Hör av dig till oss om du behöver en jurist med lång erfarenhet av arvsskiften.

 

Testamente

Ett testamente används i regel för att påverka hur stor andelar som ska utgå till egna barn eller andra bröstarvingar. Man kan dock inte helt utesluta sina egna barn från arvsrätten. När det gäller samboende så har de egna barnen har alltid rätt till hälften av arvet, den så kallade arvslotten. 

När det gäller skillnaden mellan samboende och gifta är det just barnens andel som skiljer. Det kan innebära att en överlevande sambo kan vara tvungen att sälja den gemensamma bostaden för att ha råd att lösa ut barnens del av arvet. 

Givetvis kan en jurist hjälpa till med att upprätta ett testamente. Hör av dig till oss om du behöver en jurist med lång erfarenhet av testamenten.

 

stockholm arvstvist

När du har hamnat i en arvtvist