Om oss

Stor lojalitet

Vi är en erfaren juristbyrå som har kontor i Nynäshamn, Stockholm och Varberg. Vi har ett stort personligt engagemang och våra jurister är mycket skickliga inom arvsrätt.

Vår lojalitet innebär att vi alltid har hundra procent fokus på ditt ärende och kommer att göra allt i vår makt för dig genom hela rättsprocessen!

Vi har gedigen expertis inom alla områden inom familjejuridik. Oavsett om det handlar om en arvstvist, skilsmässa, testamente eller någon annan fråga så finns vi här för dig och kan hantera din fråga på ett enkelt och framgångsrikt sätt.

Det är också en viktig aspekt i familjerättsmål att vi som jurister har ett väl fungerande samarbete med våra klienter. Ärlighet och förtroende är grundläggande för en lyckad rättsprocess och ett bra resultat i slutändan.

skärgård

Medarbetare

Medarbetare Catharina Looft

Catharina Looft
Jur. kand.
08-16 90 00
[email protected]

Bakgrund

Har en jur.kand.-examen från Uppsala universitet. Redan före juridikstudierna väcktes intresset för just familjerätt som därför blev det naturliga valet för fördjupningsstudierna i slutet av utbildningen. Vid det obligatoriska examensarbetet i slutet av den 4,5 år långa utbildningen fördjupade jag mig i frågan om arvsplanering i förhållande till laglotten.

Vidare har jag en bakgrund som universitetsadjunkt i Civilrätt vid Uppsala universitet.

Jag undervisade främst i familjerätt men också i arbetsrätt, avtalsrätt, fordringsrätt, kontraktsrätt och skadeståndsrätt. Tiden som universitetsadjunkt har gett mig en god pedagogisk förmåga som kommer väl tillhands då juridiken ofta uppfattas som invecklad och svårförståelig.

Mina bästa råd

Sedan många år är jag specialiserad inom dödsfallsjuridiken och arbetar främst med just arvstvister. Jag får regelbundet förordnanden som både boutredningsman och skiftesman men också som bodelningsförrättare.

Jag brinner för att hjälpa mina klienter och det är av största vikt för mig att de känner sig trygga och sedda. Ofta innefattar familjerättsliga tvister mycket känslor och sorg varför ledord som empati, förståelse och medmänsklighet styr min vardag.

Vidare är juridiken är allt som oftast en "färskvara", varför ett tips är att se över dina juridiska dokument så de även efter flera år motsvarar dina önskemål och stämmer in med din nuvarande livssituation. Vi på Looft Juridik hjälper dig gärna att se över dina befintliga juridiska dokument, alternativt gör vi en behovsanalys av vilka dokument du kan behöva om du saknar sådana.

Citat från Catharinas klienter

”Väldigt lyhörd, tillmötesgående och mänsklig jurist”

”Sättet Catharina förklarar juridiken gör att det är enkelt att förstå”

”Catharinas hjälp har varit fantastisk och ovärderlig, sådant stöd i en tid av kris”

”Kunnig och tog sig alltid tid att i lugn och ro ge tydliga svar på alla mina frågor”


Andy Looft

Paralegal
08-16 90 00
[email protected]

Bakgrund

Andy har en examen från Ekonomiprogrammet med inriktning mot juridik vid Nynäshamns gymnasium. Han brinner för juridiken och har siktet inställd på Juristprogrammet framöver.

Han är företagets spindel i nätet och ansvarar för administration, såsom posthantering, inköp av bland annat kontorsmaterial samt sköter bokningar. Han är även protokollförare under vissa möten. Därtill ansvarar han för allt inom IT och data.

Din personliga juristbyrå