Arvstvist

Experter på bodelning, bouppteckning & arvstvist | 031-16 46 64

Om oss

Stor lojalitet

Semper Fidelis är en erfaren advokatbyrå som har kontor i Göteborg och Borås. Vi har ett stort personligt engagemang och våra advokater är mycket skickliga inom arvsrätt.

Vår lojalitet innebär att vi alltid har 100% fokus på ditt ärende och kommer att göra allt i vår makt för dig genom hela rättsprocessen! 

Det är också en viktig aspekt i arvsmål eller brottsmål att vi som advokater har ett väl fungerande samarbete med våra klienter. Ärlighet och förtroende är grundläggande för en lyckad rättsprocess och ett bra resultat i slutändan.

skärgård

 

Din personliga advokatbyrå