Arvsrätt

Hur arvet ska fördelas

Vi arbetar med alla slags frågor som rör till exempel arv, arvskiften och testamenten. När det uppkommer problem när arvet ska fördelas kan det ibland leda till arvstvister som behöver avgöras i domstol. Då behöver man en erfaren jurist inom arvsrätt som ska agera som ditt ombud genom hela rättsprocessen.

Behöver du juridisk rådgivning inom arvsrätt är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vid dig.

Rätten att ärva

Arvsrätt är ett juridiskt område som ofta leder till konflikter och tvister. När en släkting avlider reglerar lagen vilka som har rätt till kvarlåtenskapen och hur stor del man har rätt till. 

Det är alltså den så kallade arvsrätten som bestämmer, men den är inte alltid så lätt att förstå sig på för den oinvigde. För samboende som inte har några barn utan testamente har i regel inte rätt till något arv. Det alltså extra viktigt att skriva ett så kallat samboavtal där man skriver ner vad som ska gälla om den ena avlider. 

Det är inte ovanligt att den överlevande får det tufft ekonomiskt när den avlidnes barn har rätt till ett stort arv. 

Testamente

Det kan inte nog understrykas vikten av ett testamente. Man kan dock inte få mer än hälften av arvet om den avlinde har barn. Ett testamente måste vara juridiskt bindande och vara påskrivet. När det gäller samboavtal måste det självfallet vara underskrivet av båda parterna.

I ett testamente kan man specificera exakt hur arvet ska fördelas så det blir som man önskar. Det är mycket känslor som kommer upp när en människa avlider och det är ganska vanligt med konfikter och tvister om arvet. Det är vanligt att personer får känslomässiga band till vissa ägodelar som tillhörde den avlidne.

Arvsrätt - testamente

Ta hjälp av en jurist inom arvsrätt

Det finns som sagt lagar kring vad som gäller vid fördelning av arv. Men det är inte alltid så enkelt att förstå för den som inte är insatt. Det rekommenderas att anlita en skicklig jurist som kan rådgöra i krångliga frågor och lösa tvister som rör arvet.

Det är mycket tryggt att få hjälp av en kunnig expert inom arvsrätt när det är dags att genomföra ett arvskifte eller en bodelning.

Är du i behov av juridisk hjälp med arvskiftet? Då är du är varmt välkommen att kontakta oss för rådgivning. Det gör du enklast via formuläret.

När du behöver juridisk hjälp med arvet